Weight drag pull

Ve WDP táhne pes saně se závažím po vyznačené dráze a vyhrává pes s nejlepším časem. Feny SBT/ABT táhnou 50% své váhy, psi SBT/ABT táhnou 75% své váhy a APBT/AST táhnou 100% své váhy. Do 0,4 se zaokrouhluje dolů a od 0,5 se zaokrouhluje nahoru. Pes může být lákán na cokoliv kromě pamlsků, granulek atd. a jiných psů a živých zvířat. Opět nesmí dojít k agresi člověka vůči svému psu a naopak.

                                                   kategorie SBT/ABT psi
                                                                    SBT/ABT feny
                                                                    APBT/AST psi do 23 kg
                                                                     APBT/AST psi nad 23 kg
                                                                    APBT/AST feny do 20,5 kg
                                                                    APBT/AST feny nad 20,5 kg


In the WDP, the dog pulls the sledge with the weight on the marked track and wins the dog with the best time. SBT / ABT females pull 50% of their weight, SBT / ABT dogs pull 75% of their weight, and APBT / AST pulls 100% of their weight. It shall be rounded down to 0,4 and rounded up to 0,5. The dog can be attracted to anything except pamphlets, granules, etc. and other dogs and live animals. Again, there must be no aggression against a dog and vice versa.
                                                    category SBT / ABT dogs
                                                                     SBT / ABT females
                                                                     APBT / AST dogs up to 23 kg
                                                                      APBT / AST dogs over 23 kg
                                                                     APBT / AST females up to 20.5 kg
                                                                     APBT / AST females over 20.5 kg

 Cena soutěže je 200 Kč