Výstava/Conformation show and Fun condition

Výstavy budou dvě.
První bude výstava pouze pro APBT s PP (Conformation show). To znamená u přihlášky budeme vyžadovat i registrační číslo a na místě ped.

Výstava bude posuzována certifikovanou rozhodčí ADBA Katarzynou Lesiak, jež je chovatelkou APBT (majitelka Red Machines kennel). 

Kategorie budou: 4 - 9 měsíců
                               9 - 12 měsíců
                                12 - 24 měsíců
                         2 - 3 roky
                     3 - 5 let
                      5 - 7 let
                         7 a víc let
Vyhlašovány budou tituly Best in show, Best opposite sex a jelikož APBT s PP se nebude moct účastnit výstavy Fun condition, bude vyhlášen také titul Best condition.
Cena výstavy je 500 kč/pes

Druhá výstava bude Fun condition, kam se mohou přihlásit všichni napříč plemeny (může sem APBT bez PP, AST, SBT i ABT a jejich kříženci). A bude se posuzovat kondice psa.

Kategorie budou: 5 - 12 měsíců
                       1 - 3 roky 
                    3 - 5 let
                    5 - 7 let
                      7 a víc let

Tuto výstavu bude taktéž posuzovat Katarzyna Lesiak. Cena této výstavy je 300 kč

Důležité upozornění k oběma výstavám. Výstava pro APBT je opravdu pouze pro APBT s PP. APBT s PP se tudíž nemůže zúčastnit výstavy Fun condition a naopak

The exhibitions will be two.
The first will be an exhibition for APBT only with PP (Conformation show). This means that we will require a registration number and a place to be placed before the application.
The exhibition will be judged by the certified judge ADBA Katarzyna Lesiak, who is the breeder of APBT (the owner of the Red Machines kennel).
Categories will be: 4-9 months
                               9 - 12 months
                                12 - 24 months
                         2 to 3 years
                     3 to 5 years
                      5 to 7 years
                         7 years and over
The Best In Show, Best Opposite Sex, and APBT with PP will not be eligible to participate in the Fun condition, the Best Condition will also be announced.
The exhibition price is 500 CZK / dog

The second exhibition will be Fun condition, where all across breeds (APBT without PP, AST, SBT and ABT and their hybrids) can join. And the condition of the dog will be assessed.
Categories will be: 5 - 12 months
                       1 to 3 years
                    3 to 5 years
                    5 to 7 years
                      7 years and over
Katarzyn Lesiak will also review this show. The price of this exhibition is 300 czk
Important notice for both exhibitions. The APBT exhibition is really only for APBT with PP. Therefore APBT with PP can not attend the Fun condition exhibition and vice versa