Tug of War

Tug of War neboli přetahování psů o peška.

Za faul bude považováno: Upuštění peška z mordy, tím se rozumí. Pokud pes položí peška na zem a nedotýká se ho tlamou ( zuby ) nebo
ho přidržuje tlapkami místo čelistmi a překusuje. Pokud si peška
posune/překousne v tlamě bez pomoci tlapek, bez položení na zem, není to
považováno jako puštění, ani  chvilkové odložení tlapky na peška bez překusu neznamená konec přetahu, jakmile tam ovšem začne docházet k překusu již se jedná o puštěn

Bude vyhlášen best time.