Trackmill

Soutěž spočívá ve zdolání určitého počtu kol v nejlepším čase. Kategorie SBT/ABT bude muset zdolat 20 kol a kategorie APBT/AST 30 kol.
Kategorie budou následovné: SBT/ABT psi
                                                   SBT/ABT feny 
                          
                                                 APBT/AST psi
                                                   APBT/AST feny

The competition is to win a certain number of rounds at the best time. The SBT / ABT category will have 20 rounds and APBT / AST 30 rounds.
The categories will be followed by: SBT / ABT dogs
                                                    SBT / ABT females
                          
                                                  APBT / AST dogs
                                                    APBT / AST females