Long Jump

Soutěž Long jump spočívá v tom, který pes doskočí nejdále. Každý pes bude mít tři fauly, třetím faulem jeho soutěž končí. Vyhrává pes s největší skočenou délkou. Při stejné délce budou rozhodovat pokusy. Při shodě pokusů i délky, bude rozhodovat rozeskok. Pokus je platný, pokud zůstane, alespoň jedna část tyčky na svém místě.

Kategorie budou následovné:

SBT/ABT - psi
                 -feny
+ psi vážící do 14 kg

APBT/AST - psi do 23 kg
                     - psi nad 23 kg
                        - feny do 20,5 kg
                         - feny nad 20,5 kg

The Long Jump contest is where the dog flips the farthest. Each dog will have three fouls, the third foul his contest ends. The dog with the biggest jumping length wins. At the same length, attempts will be decided. When both attempts and lengths match, the jump will be decided. The experiment is valid if it remains, at least one part of the stick in place.
Categories will be:
SBT / ABT - dogs
                   -feny
+ dogs weighing up to 14 kg
APBT / AST - dogs up to 23 kg
                      - dogs over 23 kg
                          - females up to 20.5 kg
                          - females over 20.5 kg

Cena soutěže je 200 Kč/pes