Vítejte na webu V. Sport FUN show
Welcome to our web of V. Sport FUN show

 

 

Taaak opět tu máme bull fun víkend plný sportů :)  Celá v pořadí již V. akce  se bude odehrávat tentokrát nově v kempu Knížecí rybník u Tábora a to 27. až 29. 4. 2018. Nový kemp byl vybrán z důvodu větší kapacity a také lepší dostupnosti (přeci jen Tábor je už tak trochu na půl cestě všem ;) )  Zároveň pro vás připravujeme jednu velkou novinku a tou je výstava, a to jak posuzování APBT s ped, tak fun condition výstava, kam si můžete přihlásit všechny vaše miláčky napříč plemeny, protože se bude posuzovat kondice psa/feny.

AKCE JE SOUKROMÁ! Což znamená, že nepřihlášení nebudou na akci vpuštěni. A také mohou dorazit i pejsci s pozměněným zevnějškem :-) KROMĚ VÝSTAVY, TA BUDE OTEVŘENÁ.

Here again we have a bull fun weekend full of sports :) All in the order of already the event will be held this time again in the camp Knížecí rybník u Tábor and from 27 to 29 April 2018. The new camp was chosen because of the increased capacity and also better accessibility (yet Tabor is already a bit half way to everyone;)) At the same time we are preparing one great novelty for you and this is an exhibition, both APBT assessment with a ped and a fun condition exhibition where you can register all your lovers across breeds because the condition of the dog / females will be assessed.
ACTION IS PRIVATE! Which means that unscripts will not be allowed for action. And there may also be dogs with altered appearance :-) Both conformations will be OPEN.

 

Jinak se máte na co těšit, jelikož první tři místa v každé kategorii a tudíž i disciplíně budou ohodnocena poháry  + krásnými dárky od našich sponzorů ! 
- Every three places will be awarded in every category. The get beautifull  cup and gift from sponsor. -

UBYTOVÁNÍ:

https://knizecirybnik.cz/. https://knizecirybnik.cz/index.php?option=com_contact&view=contact&id=7&Itemid=28,  Ubytování si zařizuje každý sám přímo v kempu. 
Uporoznění kempu: prosíme uklízejte po sobě i svých čtyřnohých miláčcích. 

 

REGISTRACE

Storno poplatek je 100%. Platby jsou využity na organizaci, na koupi pohárů, cen. atd-
Při přihlášení všech soutěží bude sleva 250 Kč (týká se sportů).

 

S sebou si přineste očkovací průkaz psa s platným očkováním!
Every dog must have a valid vaccination.

Harmonogram :

pátek: přejímka 9:00 - 10:30 hod
Hj 11:00
Trackmill 11:00
áčko 13:00 - 15:30 hod
TOW 17:00 hod

sobota: přejímka 7:00 - 8:30 hod
WDP 9:00 hod
LJ 11: 00
Treadmill 11:00 hod
WP 17:30 hod
neděle: přejímka výstava: 8:00 - 10:00
9:00 vyhlášení
10:00 výstava 

* Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu

Veterinární podmínky:

Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině a dále je v imunitě proti psince a parvoviroze
 Po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.
 
Všeobecná ustanovení:
 Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem nebo účastníkem akce, ani za úhyn nebo ztrátu psa v době konání akce.
 V době konání akce není povoleno volné pobíhání psů v celém areálu konání akce a to i na místech, kde zrovna nebude probíhat žádná soutěž.
 Z akce se vylučují feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a agresivní jedinci vůči lidem.
 Účastníci akce jsou povinni dodržovat ustanovení těchto propozic a pokynů pořadatelů, k čemuž se zavazují podáním přihlášky.
 Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v celém areálu konání závodu, v prostoru startu/cíle.
 Závodníci mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně bude po dobu závodu zodpovídat. Děti tudíž handlovat mohou, pod dozorem starší osoby.
 Každý tým se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
 Minimální věk psa pro účast v soutěžích je 10 měsíců..Více zde: https://sportfunshow.webnode.cz/

Kontakt

sport FUN show

Novinky

webové stránky jsou spuštěny

27.06.2016 11:54

místo konání akce

18.05.2016 13:52

datum akce

05.05.2016 12:29

Informace pro návštěvníky

15.10.2015 17:11